SUCCESS STORIES


WSPÓŁPRACA POMIĘDZY POLSKIM A CHORWACKIM PRZEDSIĘBIORCĄ W ZAKRESIE AUTORYZOWANEJ, WYŁĄCZNEJ DYTRYBUCJI KOMPONENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

Dzięki zaangażowaniu i wsparciu ośrodka Enterprise Europe Network działającego przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przedsiębiorca z województwa podkarpackiego nawiązał współpracę z partnerem z Chorwacji i jednocześnie został autoryzowanym dystrybutorem komponentów konstrukcyjnych w regionie.

Polski prywatny przedsiębiorca działający na rynku od 2007 roku jest producentem specjalistycznych elementów z różnego rodzaju blach z zastosowaniem w budownictwie, a także dystrybutorem nowatorskich pokryć dachowych i membran. Ponadto firma świadczy usługi dekarskie.

Przedsiębiorca chorwacki specjalizuje się w produkcji prefabrykowanych metalowych komponentów konstrukcyjnych, konstrukcji stalowych, blach oraz warstwowych płyt izolacyjnych.

Do pierwszego kontaktu doszło we wrześniu 2010 roku podczas spotkań brokerskich (w ramach Central European Businessman Meeting) w Pecs na Węgrzech, organizowanych we współpracy z ośrodkiem Enterprise Europe Network działającym przy Izbie Przemysłow-Handlowej Pecs – Baranya. Polski przedsiębiorca był reprezentowany przez konsultanta rzeszowskiego ośrodka Enterprise Europe Network, który spotkał się z osobą reprezentującą chorwacką firmę. Po pewnym czasie od spotkania polski przedsiębiorca otrzymał od Chorwatów materiały promocyjne, które zostały umieszczone w miejscu wystawowym w siedzibie jego firmy.

Zarówno zespół ośrodka Enterprise Europe Network działającego przy WSIiZ, jak i koledzy z ośrodka EEN działającego przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu, uczestniczyli w negocjacjach oraz pośredniczyli w kontaktach pomiędzy przedsiębiorstwami. Na początku czerwca 2012r. firmy podpisały umowę o współpracy, na podstawie której podkarpacki przedsiębiorca został autoryzowanym i wyłącznym dystrybutorem produktów chorwackiej firmy w regionie.

Dzięki nawiązanej współpracy polski przedsiębiorca pozyskał nowego partnera zagranicznego oraz poszerzył gamę oferowanych produktów.

Klient rzeszowskiego Enterprise Europe Network tak podsumowuje współpracę z ośrodkiem:

"Doceniam współpracę z Enterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. Pomogli mi znaleźć partnera, dzięki któremu mogę rozwinąć ofertę mojej firmy - mogę wprowadzić zupełnie nowe produkty, które do tej pory nie były oferowane w Południowo-Wschodniej części Polski. Mam nadzieję, że umowa o partnerstwie przyniesie mnie i mojemu partnerowi wzajemne korzyści"
Inteligentne systemy e-biznesowe – polsko-brytyjska współpraca w zakresie budowania marki na rynkach zagranicznych

Dzięki wsparciu udzielonemu przez ośrodek Enterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, polska firma nawiązała międzynarodową współpracę z firmą z Wielkiej Brytanii w zakresie budowy nowych, inteligentnych systemów e-biznesowych.

Młoda, prężnie rozwijająca się polska firma, działająca w obszarze budowania marki, a także w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań e-marketingowych oraz internetowych, zgłosiła się do ośrodka Enterprise Europe Network w celu poszukiwania możliwości wejścia na rynki zagraniczne oraz nawiązania współpracy międzynarodowej.

Dzięki wsparciu ze strony ośrodka Enterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, firma otrzymała pomoc w zakresie zdefiniowania oferty współpracy międzynarodowej oraz zestawienie ofert potencjalnych partnerów biznesów, których oferty były kompatybilne z ofertą polskiej firmy.

Wkrótce po tym, przy współpracy z konsultantami ośrodka Enterprise Europe Network z Teesside University (Wielka Brytania), ośrodek Enterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie pomógł w nawiązaniu kontaktu pomiędzy polską i brytyjską firmą. Ośrodek EEN przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie udzielił polskiej firmie wszystkich niezbędnych form wsparcia, które w rezultacie doprowadziły do podpisania kontraktu między firmami w zakresie:

- identyfikacji nowych produktów, usług oraz nowych możliwości rynkowych;
- współpracy w zakresie promowania i rozwijania marki na rynkach zagranicznych;
- zwiększenia potencjału i bazy umiejętności każdego z przedsiębiorstw poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń;
- budowy i rozwoju nowych inteligentnych systemów e-biznesowych;
- regionalnego przedstawicielstwa w celu identyfikacji nowych kontraktów handlowych.

„Dzięki konsultantom ośrodka Enterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, otrzymałem duże wsparcie w zakresie rozwoju i promocji oferty handlowej firmy. Działania podjęte przez konsultantów ośrodka Enterprise Europe Network doprowadziły do rozszerzenia działalności naszej firmy na rynek zagraniczny oraz znalezienia rzetelnego partnera. Dzięki pomocy konsultantów ośrodka, otrzymaliśmy możliwość identyfikacji nowych produktów, usług, a także rynków” – mówi przedstawiciel firmy.
Skuteczna pomoc ośrodka Enterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w nawiązaniu współpracy polsko-chińskiej

Usługi ośrodka Enterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to nie tylko wsparcie i doradztwo w zakresie kojarzenia partnerów z krajów europejskich, ale także zacieśnianie współpracy z takimi państwami jak chociażby Chiny.

Ze względu na zacieśniające się polsko-chińskie stosunki gospodarcze, jedna z polskich firm zdecydowała się skorzystać z pomocy ośrodka Enterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w calu znalezienia partnera handlowego w Chinach. Kiedy początkiem 2012 roku polska firma wyraziła chęć nawiązania współpracy z chińskim dostawcą konstrukcji stalowych, wykorzystywanych w branży reklamowej, ośrodek Enterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie skierował prośbę do konsultantów ośrodków Enterprise Europe Network z Chin o przesłanie danych kontaktowych firm, które mogłyby być zainteresowane nawiązaniem współpracy z polskim przedsiębiorcą.

Dzięki współpracy konsultantów ośrodków Enterprise Europe Network z Polski i Chin udało się doprowadzić do nawiązania kontaktu z jednym z chińskich producentów stalowych konstrukcji reklamowych oraz wymiany ofert handlowych miedzy firmami. Wkrótce potem, ośrodek Enterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie udzielił polskiej firmie wszystkich niezbędnych form wsparcia, które w rezultacie doprowadziły do podpisania kontraktu między firmami.

„Dzięki wsparciu ze strony konsultantów ośrodka Enterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, otrzymaliśmy pomoc w zakresie nawiązania międzynarodowego partnerstwa. Doświadczenie oraz doradztwo konsultantów ośrodka Enterprise Europe Network miało wymierny wpływ na relacje z chińskim partnerem oraz rozszerzenie obszaru działalności mojej firmy” – mówi właściciel firmy.
Polsko-niemiecka współpraca w zakresie usług graficznych

Dzięki wsparciu udzielonemu przez ośrodek Enterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, polska firma nawiązała międzynarodową współpracę z firmą z Niemiec w zakresie wykonania identyfikacji wizualnej oraz zaprojektowania nowego logo firmy.

Polska firma jest nowoczesną agencją interaktywną, specjalizującą się w budowaniu marki, a także w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań z dziedziny e-marketingu. W ramach realizacji założeń firmy, związanych z rozszerzeniem obszaru działalności firmy na rynki międzynarodowe, firma zgłosiła się do ośrodka Enterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W trakcie pierwszego spotkania z firmą, konsultanci Enterprise Europe Network pomogli w zdefiniowaniu oferty handlowej firmy, która następnie zamieszczona została w międzynarodowej bazie poszukiwania partnerów.

Dzięki sukcesywnemu wyszukiwaniu ofert firm zagranicznych, które odpowiadały potrzebom polskiej firmy oraz współpracy z niemieckim ośrodkiem Enterprise Europe Network – Zentrale Fur Produktivitat und Technologie Saar E.V udało się doprowadzić do nawiązania kontaktu z niemiecką firmą. Zainicjowany kontakt między firmami, wspierany przez konsultantów ośrodka Enterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie doprowadził do zawarcia umowy partnerskiej dotyczącej wykonania identyfikacji wizualnej dla niemieckiej firmy oraz nowego logo firmy.

„Pomimo tego, iż nasza firma jest nowoczesną agencją kreatywną specjalizującą się w budowaniu i dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań e-marketingowych, dostrzegamy potrzebę rozwoju zakresu świadczonych przez nas usług na rynki międzynarodowe. W tym celu ośrodek Enterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie dostarczył nam wiele kontaktów zagranicznych firm, których oferty i profil działalności odpowiadał naszym potrzebom biznesowym. Jest nam bardzo miło poinformować, iż jedna z tych firm została naszym partnerem. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie wyświadczone przez ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowie” - mówi przedstawiciel firmy.
Współpraca biznesu ze światem nauki

Dzięki działaniom ośrodka Enterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie polska firma działająca w branży IT rozpoczęła współpracę z naukowcami prowadzącymi badania w dziedzinie informatyki.

Wychodząc naprzeciw potrzebom zacieśniania współpracy biznesu ze światem nauki ośrodek Enterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zorganizował spotkanie zrzeszonych w ramach klubu przedsiębiorstw branży IT oraz specjalistów jednostek naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Konferencja była okazją do zaprezentowania ofert współpracy zarówno ze strony firm, jak również uczelni. Przedsiębiorcy oraz naukowcy zaprezentowali swoje oferty współpracy w trakcie krótkich prezentacji multimedialnych. W trakcie jednego dnia Konferencji odbyło się około 30 prezentacji firm oraz jednostek naukowych uczelni. W drugiej części dnia odbyła się dyskusja na temat wspólnych projektów oraz badań naukowych związanych z branżą IT.

Udział w Konferencji umożliwił wypracowanie wspólnej płaszczyzny współpracy w obszarze wsparcia naukowo-badawczego ze strony uczelni, jak również możliwości wspólnej realizacji przedsięwzięć. Podczas Konferencji, jedna z prężnie rozwijających się podkarpackich firm działających w branży e-marketingu, programowania i grafiki komputerowej nawiązała współpracę z jednostką naukową uczelni w zakresie badań technologii informatycznych.

Dzięki organizacji Konferencji biznesowo-naukowej przez ośrodek Enterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, polska firma otrzymała możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy z zakresu badań naukowych, co w dalszej kolejności przyczyniło się do nawiązania współpracy z niemieckim przedsiębiorstwem. Przy współpracy z uczelnianą jednostką badawczą polska firma zrealizowała projekt inteligentnego konfigurowania okien oparty o badania eyetracking dla niemieckiej firmy.

„Udział w Konferencji biznesowo-naukowej zorganizowanej przez ośrodek Enterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie umożliwił nam nawiązanie współpracy oraz wymianę doświadczeń z innymi firmami branży IT oraz możliwość zrealizowania zaawansowanych projektów w skali międzynarodowej. Dziękujemy za zorganizowanie tak praktycznego spotkania” – mówi prezes firmy.
Wygenerowano w sekund: 0.02
262,543 Unikalnych wizyt