Współpracujemy z...


W ramach promocji działań, mających na celu wsparcie przedsiębiorczości, podejmowanych przez ośrodek Enterprise Europe Network, nawiązaliśmy współpracę z:

√     Powiatowym Urzędem Pracy w Mielcu;
√     Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszowie;
√     Gminą Świlcza;
√     Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego – Departamentem Rozwoju Regionalnego;
√     Urzędem Miasta Rzeszowa;
√     Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie;

Na mocy zawartego porozumienia o współpracy, do szerszych działań ośrodka Enterprise Europe Network przystąpiła Gmina Mielec.
Wygenerowano w sekund: 0.48
262,528 Unikalnych wizyt