Oferta ośrodka


1. Informacja w zakresie nowych inicjatyw UE wobec przedsiębiorstw

2. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych, tworzeniu partnerstw oraz kreowaniu współpracy międzynarodowej

3. Identyfikacja nowych rynków oraz pomoc w rozwoju nowych produktów

4. Informacja w zakresie prawodawstwa, standardów oraz polityk Unii Europejskiej

5. Wsparcie dla przedsiębiorców poszerzających działalność poza granice państwa

6. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń tematycznych

7. Inicjowanie misji gospodarczych oraz targów

8. Promocja innowacji

9. Ułatwienie dostępu MŚP do 7 Programu Ramowego na rzecz badań


1. Informacja w zakresie nowych inicjatyw UE wobec przedsiębiorstw
Zapewnienie bieżącej informacji nt. inicjatyw Unii Europejskiej dla przedsiębiorstw, pozwoli wszystkim zainteresowanym na pełniejsze zaangażowanie potencjału swojej firmy oraz wykorzystanie pojawiających się możliwości2. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych, tworzeniu partnerstw oraz kreowaniu współpracy międzynarodowej
Dostęp do istniejącej bazy danych pozwala sieci na zapewnienie pomocy w znalezieniu odpowiedniego partnera do tworzenia wspólnych inicjatyw businesowych, a tym samym umożliwia zamieszczanie w bazie profili kooperacyjnych przedsiębiorstw zainteresowanych nawiązaniem współpracy. (Formularz kooperacyjny)3. Identyfikacja nowych rynków oraz pomoc w rozwoju nowych produktów
Zadaniem sieci jest pomoc przedstawicielom sektora MŚP w rozwoju potencjału innowacyjnego ich firm oraz stworzenie możliwości zaistnienia na Jednolitym Rynku UE. Działania te w konsekwencji prowadzą do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa nie tylko na rynku krajowym ale przede wszystkim na rynku europejskim.4. Informacja w zakresie prawodawstwa, standardów oraz polityk Unii Europejskiej
Konsultanci sieci służą bezpłatną informacją w zakresie polityk i programów UE,
z których mogą skorzystać przedsiębiorcy, zapewniają pomoc w wyszukaniu informacji związanych z prawodawstwem unijnym, pomagają osobom, które zainteresowane są rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Takie kompleksowe wsparcie umożliwia sprawniejsze funkcjonowanie na europejskim rynku. (Formularz do zgłaszania problemów)5. Wsparcie dla przedsiębiorców poszerzających działalność poza granice państwa
Wszystkim przedsiębiorcom, zwłaszcza z sektora MŚP, którzy zainteresowani są rozszerzeniem swojej działalności poza granice Polski, sieć oferuje pomoc w znalezieniu niezbędnych informacji nt. rynku, standardów czy też prawodawstwa danego kraju.6. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń tematycznych

Sieć zapewnia wszystkim zainteresowanym bezpłatny udział w organizowanych przez siebie konferencjach, seminariach oraz szkoleniach tematycznych. W zależności od zgłaszanych przez przedsiębiorców potrzeb, ośrodek jest w stanie zorganizować seminarium informacyjne związane z przedstawionymi problemami.7. Inicjowanie misji gospodarczych oraz targów
Nawiązanie partnerstwa międzynarodowego wiąże się nie tylko ze znalezieniem odpowiednich przedsiębiorców chętnych do wzięcia udziału w misji ale również wymaga właściwego przygotowania takiego eventu. Ścisła współpraca wszystkich ośrodków oraz dostęp do baz danych to profesjonalizm w przygotowaniu misji8. Promocja innowacji
Promocja innowacji to działania zmierzające do podniesienia świadomości przedsiębiorców
z sektora MŚP na temat znaczenia innowacji technologicznych w celu osiągnięcia przez ich sektor konkurencyjnej pozycji rynkowej. Dodatkowo ułatwiamy przedsiębiorcom dostęp do informacji o możliwościach międzynarodowego transferu technologii.9. Ułatwienie dostępu MŚP do 7 Programu Ramowego na rzecz badań
Informacja w zakresie finansowania ze środków unijnych, skierowana będzie przede wszystkim w stronę 7 Programu Ramowego na rzecz badań, który umożliwia przedsiębiorstwom realizację projektów badawczychJeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z naszym ośrodkiem prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

FORMULARZ REJESTRACYJNY


Rejestracja umożliwi nam  zmieszczenie danych firmy/ osoby w naszej bazie danych. Państwu z kolei pozwoli na korzystanie z bezpłatnych usług ośrodka w wymiarze dowolnie przez siebie wybranym, wskazanym w formularzu.
Dodatkowo za pomocą poczty elektronicznej będziecie Państwo otrzymywali bezpłatny Newsletter wydawany przez nasz ośrodek oraz informacje o organizowanych przez nas seminariach, szkoleniach, konferencjach i targach. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać mailowo na adres een@wsiz.rzeszow.pl, za pośrednictwem faxu (017) 852 49 75 lub pocztowo na poniższy adres:


Enterprise Europe Network
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2
35 – 225 Rzeszów

Wygenerowano w sekund: 0.03
262,540 Unikalnych wizyt