Przydatne Linki


1. KOMISJA EUROPEJSKA
Polska strona Komisji Europejskiej, na której znajdują się aktualne informacje na temat wydarzeń i inicjatyw unijnych podejmowanych na terenie Polski, jak również informacje związane z funkcjonowaniem naszego Państwa w unijnej rzeczywistości.

http://ec.europa.eu/polska/index_pl.htm2. EXECUTIVE AGENCY FOR COMPETITIVENESS & INNOVATION
Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji została powołana przez Komisję Europejską, a jej zadaniem jest skuteczne zarządzanie unijnymi programami finansowania oraz niektórymi inicjatywami unijnymi.

http://ec.europa.eu/eaci/
http://europa.eu/agencies/index_pl.htm3. PROGRAM RAMOWY NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI (CIP)
Program stworzony dla potrzeb małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), którego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej, zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program zachęca również do wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz ma wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego.

http://ec.europa.eu/cip/index_pl.htm4. POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości znajdują się aktualne informacje związane z działalnością agencji, stanem wdrażania poszczególnych programów operacyjnych, informacje o możliwościach dofinansowania, ogłoszenia konkursów i inne.

http://www.parp.gov.pl/5. ENTERPRISE EUROPE NETWORK – wersja angielska
Oficjalna, anglojęzyczna strona nowej sieci Enterprise Europe Network.

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm6. CORDIS
CORDIS to Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju. Jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej i stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego (7PR)

http://cordis.europa.eu/home_pl.html7. WROTA PODKARPACKIE
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci8. AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Strona główna Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

http://www.arimr.gov.pl9. EUROPEJSKI PORTAL DLA MŚP
Portal Komisji Europejskiej zapewniający dostęp do informacji na temat wszystkich polityk Unii Europejskiej oraz inicjatyw ważnych dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

http://ec.europa.eu/enterprise/sme/index_pl.htm10. TWOJA EUROPA SZANSĄ ROZWOJU TWOJEJ FIRMY
Strona Komisji Europejskiej, która zawiera informacje dotyczące prowadzenia działalności biznesowej w innych krajach UE znaleźć można w portalu Twoja Europa – Przedsiębiorstwa klikając.

http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_pl.htm11. FUNDUSZE 2007-2013
Na stronie znajdują się bieżące informacje zamieszczane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, które dotyczą przede wszystkim kwestii związanych z funduszami, ogłaszanymi konkursami, organizowanymi szkoleniami. Ponadto na stronie znaleźć można analizy, raporty, a także dokumenty pomocne w ubieganiu się o środki z Unii Europejskiej.

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie/strony/funduszeeuropejskie.aspxWygenerowano w sekund: 0.02
262,542 Unikalnych wizyt