Zapytania ofertoweArchiwum


Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie ul. Słowackiego 7a jako podmiot, który realizuje Projekt Enterprise Europe Network (UMOWA o DOTACJĘ Nr EEN - 150323 - BSN SOUTH POLAND (POLSKA POŁUDNIOWA0) - 1) Zaprasza do składania ofert w postępowaniu
o udzielenie zamówienia pn.:

"Wykonanie usługi audytu zewnętrznego - w zakresie finansowo - księgowym dotyczące działalności ośrodka Enterprise Europę Network przy Stowarzyszeniu Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie, która jest realizowana na podstawie Wielostronnej Umowy Ramowej o Współpracy (Polska 150323 Polska Południowa) za okres od 01.07.2009 r. do 31.12.2010 r."

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym
2. Formularz Oferty cenowej
3. Oświadczenie
4. Oświadczenie o bezstronności i niezależności od partnera projektu Enterprise Europe Network
5. Art. 11.22 Wielostronnej Umowy Ramowej o Współpracy
6. Informacja o wyborze oferty

"Wykonanie usługi audytu zewnętrznego - w zakresie finansowo - księgowym dotyczące działalności Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu Promocji Przedsiębiorczości
w Rzeszowie, która jest realizowana na podstawie Wielostronnej Umowy Ramowej
o Współpracy (Polska 15323 Polska Południowa) za okres od 01.01.2008r. do 30.06.2009r."
1. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym
2. Wzór formularza oferty cenowej
3. Oświadczenie
4. Oświadczenie o bezstronności i niezależności od partnera projektu Enterprise Europe Network
5. ART. 11.22 wielostronnej umowy ramowej o współpracy
6. Informacja o wyborze oferty

Wygenerowano w sekund: 0.02
240,180 Unikalnych wizyt