Definicja M¦P


Serdecznie informujemy, iż Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstwa i Przemysłu opracowała poradnik opisuj±cy i wyja¶niaj±cy zmiany, które wprowadzone zostały przez unijn± definicję mikro- oraz małych i ¶rednich przedsiębiorstw. Informacje zamieszczone w niniejszym podręczniku pozwalaj± również ustalić, czy dana firma kwalifikuje się do kategorii M¦P.

Definicja M¦P obowi±zuje od 1 stycznia 2005 r. i odnosi się do wszystkich programów
i działań pomocowych, jakie Komisja Europejska kieruje do firm z sektora M¦P.

Polska wersja poradnika dostępna jest do ¶ci±gnięcia (format PDF) na stronie internetowej Komisji Europejskiej

Wygenerowano w sekund: 0.02
240,182 Unikalnych wizyt