O nas


Krótka historia ośrodka
Od 1994 roku przy Stowarzyszeniu Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie działał ośrodek Euro Info Centre PL – 410. Wraz z trzystoma instytucjami tego typu, funkcjonującymi na terenie całej Europy, ośrodek wspierał przedsiębiorców z sektora MŚP poprzez przygotowanie ich do integracji z Unią Europejską oraz Jednolitym Rynkiem UE.


Z dniem 31 grudnia 2007r. rzeszowski ośrodek Euro Info zakończył swoją działalność pod dotychczasową nazwą. Kontynuując ideę ośrodków Euro Info, 1 stycznia 2008r. Komisja Europejska powołała do istnienia nową sieć informacyjno-doradczą pod nazwą Enterprise Europe Network, której członkiem stało się Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości. Od tamtej pory aż do końca 2010r. Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości sprawowało pieczę nad działalnością ośrodka. Z dniem 31 grudnia 2010 roku zakończył się również I etap realizacji projektu. Od 1 stycznia 2011 roku organizacją nadzorującą pracę ośrodka Enterprise Europe Network stała się Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

O sieci
Sieć Enterprise Europe Network powstała w ramach Progamu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP). Członkowie sieci to nie tylko byłe ośrodki Euro Info ale również Centra Przekazu Innowacji (Innovation Relay Centre) działające na terenie całej Europy. Sieć, która obejmuje powierzchniowo największy obszar Europy specjalizuje się w świadczeniu usług informacyjno – doradczych na rzecz sektora MŚP.


Sieć pozwala w pełni rozwijać potencjał oraz zdolności innowacyjne małych i średnich przedsiębiorstw, a tym samym zwiększa ich konkurencyjność na wspólnym runku. Dodatkowo oferuje możliwość korzystania z bezpłatnych szkoleń, seminariów oraz doradztwa.
Kto tworzy sieć?

SIEĆ TWORZY PONAD 580 ISNTYTUCJI Z 47 KRAJÓW, W KTÓRYCH WSPARCIEM DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SŁUŻY PONAD 3000 WYKWALIFIKOWANYCH I DOŚWIADCZONYCH PRACOWNIKÓW.


Największa sieć na świecie wspierająca biznes i przedsiębiorców!


Działalność sieci Enterprise Europe Network Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie skierowana jest do przedsiębiorstw z regionu Podkarpacia, zwłaszcza przedsiębiorstw z sektora MŚP.


Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie uchodzi w skład konsorcjum Polski południowo-wschodniej obejmującej swym zasięgiem województwo małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie. W skład konsorcjum chodzą takie ośrodki jak:

1. KOORDYNATOR PROJEKTU - Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii
2. Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa w Kielcach
3. Politechnika Krakowska Centrum Transferu Technologii
4. Izba Przemysłowo - Handlowa w Krakowie
5. Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.
6. Górnośląska Agencja Rozwoju regionalnego S.A.
7. Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”
8. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
9. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie


Nasz zespół – Wasze wsparcie…


dr inż. Władysław Czajka - Kierownik ośrodka
17 866 14 69
wczajka@wsiz.rzeszow.pl

dr Marta Czyżewska - Starszy Konsultant
17 866 11 20
mczyzewska@wsiz.rzeszow.pl

Janusz Karp - Starszy Konsultant
17 866 14 00
jkarp@wsiz.rzeszow.pl

Monika Smaczna-Krzewińska - Starszy Konsultant
17 860 57 52
msmaczna@wsiz.rzeszow.pl

Justyna Bednarz - Konsultant
17 860 57 45
jbednarz@wsiz.rzeszow.pl

Wioletta Choma - Konsultant ds. promocji i informacji
17 860 57 61
wchoma@wsiz.rzeszow.pl

Ewa Nowak-Koprowicz - Konsultant
17 866 13 05
enowak@wsiz.rzeszow.pl
Wszystkie usługi świadczone przez ośrodek
Enterprise Europe Network
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
są w pełni bezpłatne!
Wygenerowano w sekund: 0.31
264,011 Unikalnych wizyt